unbound
by art

KUNST en WETENSCHAP als Medium voor Communicatie.

Bij Art Unbound zien we het als onze essentiële rol en belofte om niet alleen onderzoek te verrichten, maar ook om dit te communiceren. Unbound by Art is een service die innovatieve initiatieven ondersteunt en producten ontwikkelt, waarbij kunst dient als een krachtig medium voor communicatie.

ONZE ROL: WETENSCHAP VOOR IEDEREEN ZICHTBAAR MAKEN

Kunstwerken, performances, en andere creatieve uitingen stellen mensen in staat om emoties uit te drukken, te reflecteren op hoe anderen uitdagingen aangaan en veranderingen ondergaan, en brengt complexe wetenschappelijke concepten dichter bij het grote publiek. 

Net zoals kunst persoonlijke en maatschappelijke thema’s verkent, gebruiken wij het als een brug om wetenschappelijke inzichten, persoonlijke ervaringen van mensen met aandoeningen maar ook visies en inzichten van therapeuten en artsen via kunst over te brengen en discussie te stimuleren.

Onderzoek en Wetenschappelijke Werkmechanismen Communiceerbaar Maken

Met onze initiatieven verstevigden we onze missie om de invloed van kunst in de gezondheidszorg te vergroten en het bewustzijn over de positieve effecten van creatieve expressie bij neurologische aandoeningen te verhogen.

ART to UNBOUND - PROJECTEN

In onze projecten bij Unbound to Art specialiseren wij ons in het beheren, plannen en cocreëren van optredens en creatieve projecten zoals kunstproducties en creatieve uitingen. Wij bieden een uitgebreide service die gericht is op het realiseren en tentoonstellen van innovatieve kunstwerken en evenementen. Ons doel is om samen met kunstenaars, cultuurpartner en wetenschappers unieke ervaringen te creëren die de maatschappij inspireren en verrijken.

PERFORMANCE

“Black Box”, een totaal-theatrale voorstelling met een live ervaring van flow door co-creatie, waarbij je diep in de brein duikt.

KUNST PROJECT

CREATIEVE SYNAPSEN, Een kunstproject visualiserend EEG-metingen van ervaringen van flow op een visueel artistieke wijze.

EXPOSITIES

Tentoonstellingen van kunstwerken door mensen met Parkinson en co-creatieve werken ter bevordering van leerprocessen in de maatschappij.

Aankomende Performance: "Black Box"

Geïnspireerd door recente wetenschappelijke bevindingen van ons wetenschap, Art Unbound Research, ontwikkelt theatergroep Kamer 8 een nieuwe installatie/performance genaamd “Black Box”, een totaal-theatrale voorstelling. Deze uitvoering zal de resultaten van het onderzoek vertalen naar een meeslepende ervaring die vorm, geluid, kleur, beweging en taal combineert. Performers en, waar mogelijk, zelfs het publiek, worden actief betrokken bij het co-creatieve proces, waarbij het ervaren van ‘in of uit flow zijn’ centraal staat. De uitvoering is gepland voor het najaar van 2024.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met theatergroep Stichting Kamer 8 en Art Unbound. Samen bieden we mensen met Parkinson de mogelijkheid om actief deel te nemen aan twee uitvoeringen van “Black Box”. Ze kunnen meewerken aan de co-creatie, zowel op de vloer als ook achter de schermen. Zo zullen de mensen met Parkinson live aan de performance deelnemen door middel van bijvoorbeeld muziek, drama, of beeldend werk. Tevens is er ruimte om deel te nemen in het maakproces van het hele kunstwerk waar mensen met Parkinson eveneens kunnen deelnemen in de verschillende kunstvormen. Deze benadering sluit aan bij de wens van mensen met Parkinson om met hun creaties een grotere impact te maken, en verrijkt de performance, die al is gebaseerd op de concepten van flow en de onderzoeksresultaten.

Naast de performance zal Prof. Dr. Bas Bloem van het Radboudumc een lezing verzorgen, wat de avond verder verdiept.

Wij zijn overtuigd van de waarde van deze samenwerking, die resulteert in een veelzijdige win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Aankomend Project: Creatieve Synapsen

Bij “Creatieve Synapsen” combineren we kunst en wetenschap op een baanbrekende manier. Dit project gebruikt EEG-metingen om de werkmechanismen van flow in creativiteit te onderzoeken en visueel op een artistieke manier weer te geven. De verzamelde EEG-gegevens geven inzicht in de neurale activiteit die plaatsvindt wanneer individuen zich in een staat van creatieve flow bevinden.

Deze neurologische patronen worden vervolgens vertaald naar verschillende media, waaronder muziek, film en digitale expressies, waardoor een multidimensionale kunstervaring ontstaat die zowel informatief als esthetisch aantrekkelijk is. Door het samenvoegen van wetenschappelijke gegevens en artistieke expressie creëren we een uniek product die de brug slaat tussen het begrijpen van de menselijke geest en het ervaren van kunst.

“Creatieve Synapsen” belooft niet alleen een dieper begrip van creatieve processen, maar ook een nieuwe manier om de interacties binnen onze hersenen op een artistieke manier te delen met een breder publiek.

EXPOSITIES

In onze exposities tonen wij objecten zoals kunstwerken, wetenschappelijke of historische voorwerpen aan het publiek. Hieronder maken wij tentoonstellingen die de creatieve werken en co-creaties van mensen met Parkinson en andere neurologische aandoeningen, hun mantelzorgers, en mensen in de zorg in de schijnwerpers zetten. Deze exposities, waaronder zowel kleinschalige installaties als grotere evenementen, zijn opgezet om de uniek perspectieven en expressies van deze individuen te tonen, evenals de samenwerkingen met kunstenaars en therapeuten, enz.

Terugblik Tentoonstelling "PARKINSON VOORBIJ"

In 2023 bereikte een samenwerking met Radboudumc en Pr. Dr. Bas Bloem en onder leiding van Blanca T.M. Spee een hoogtepunt met de grote tentoonstelling “Parkinson voorbij: een gezamenlijke expositie van een reis vol creatieve compassie”, die plaatsvond tijdens het jaarlijkse September Parkinson Event in de Stevenskerk. Deze tentoonstelling bood een platform aan 18 kunstenaars om hun werken te presenteren, variërend van beeldende kunst tot multimedia-installaties. Elk kunstwerk was niet alleen een uitdrukking van persoonlijke ervaringen en emoties, maar diende ook als een krachtig communicatiemiddel.

Deze expositie ging verder dan het simpelweg tonen van kunst; het was een diepgaande verkenning van de menselijke conditie. De getoonde werken belichtten de levens van mensen met Parkinson, hun naasten, kunstenaars, onderzoekers en zorgprofessionals. Deze creatieve ruimte werd een levendige getuigenis van menselijke veerkracht, met elk stuk dat compassie en moed belichaamde.

Bezoekers van de tentoonstelling werden uitgenodigd om deel te nemen aan een reis die veel verder reikte dan de ziekte van Parkinson zelf. Ze werden meegenomen op een ontdekkingsreis van aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit. Elk kunstwerk onthulde een uniek perspectief, en versterkte ons begrip en onze empathie voor degenen die door de ziekte worden geraakt. Deze expositie benadrukte dat co-creatie meer is dan een methode; het is een gedeeld pad dat wij samen bewandelen. Het herinnerde ons eraan dat we allemaal deelnemers en scheppers zijn op deze uitdagende, maar inspirerende reis. 

 

Geïnspireerd? Neem contact met ons op!

Wij nodigen kunstenaars, onderzoekers, zorgprofessionals, musea, gemeenten, ziekenhuizen en iedereen die geïnteresseerd is in de kracht van creatieve samenwerking uit om contact met ons op te nemen. Of u nu wilt bijdragen aan onze projecten, zelf een initiatief wilt starten, of meer informatie wenst over onze diensten, wij staan klaar om samen met u nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Laten we samen de grenzen van kunst en wetenschap verleggen!

Vind ons hier

Stijn Buysstraat 4C
6512 CN Nijmegen

E-mail

contact@artunbound.nl

Telefoon

+31 6 17756403