Unlock your potential

Ons doel is om de transformatieve kracht van creatieve activiteiten te benutten voor gezondheid en welzijn. 

Dit doen wij door kunst en wetenschap bij elkaar te brengen in een proces van co-creatie. Co-creatie is een proces waarbij deelnemers aan een gezamenlijke creatieve praktijk waarde creëren voor zichzelf en elkaar. In deze samenwerking respecteren en omarmen wij neurodiversiteit en werken samen met kunstenaars, creatieve therapeuten, wetenschappers op het gebied van neuroscience en transformatief leren, en mensen met hersenaandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.

 

KUNST en WETENSCHAP - DE INTEGRATIE

Waarom Kunst en Wetenschap?

Kunst en wetenschap doen allebei onderzoek. Kunst legt een nadruk op beleving en persoonlijke ervaring, terwijl wetenschap systematisch op zoek gaat naar relaties en patronen.

De helende potentie van creatieve processen onderzoeken wij vanuit twee wetenschappelijke benaderingen, een kwantitatieve en een kwalitatieve. De kwantitatieve kijk naar het “wat werkt” en hanteert de persoonlijke ervaring als blackbox, en meet oorzakelijke verbanden tussen creatieve activiteit en uitkomsten. Deze uitkomsten betreffen lichamelijke en psychologische maten gekoppeld aan het welzijn. 

Onze kwalitatieve benadering kijkt naar het “hoe en waarom het werkt” en opent de blackbox. Wij verzamelen een zo rijk mogelijk palet aan ervaringen en verhalen om dieper inzicht te verkrijgen in de waarde van creatieve betrokkenheid.

"KUNST LEIDT TOT EEN BREDE KIJK, NIEUWE INZICHTEN, EN DAARMEE EEN BETER RESULTAAT."

Hoe We Zorg Co-Creëren?

Om in een gezamenlijke praktijk betekenisvolle zorg te realiseren gaan wij uit van een aantal belangrijke werkprincipes zoals openheid, eigenaarschap, en verbondenheid. Dit zijn bij uitstek principes die een artistieke praktijk kenmerken. Daarom nemen de kunstenaars in de co-creatieve bijeenkomsten een leidende rol op zich.

De praktijk wordt hiermee als een leeromgeving ontworpen, die ruimte biedt aan vormende ervaringen, diepere inzichten en dialoog. Dit alles vergroot de kans op het ontdekken van nieuwe wegen van zelfzorg en zorg voor elkaar.

Dit alles staat of valt bij de diep menselijke omgang tussen alle betrokkenen met inachtneming van neurodiversiteit. 

 

Onderzoek in nieuwe vormen gegoten

Vanuit het wetenschappelijk onderzoek in Art Research zijn twee verdere diensten ontstaan. Kunst vraagt altijd om communicatie. Unbound by Art neemt bepaalde werkmethoden en inzichten van wetenschappelijk onderzoek en geeft deze op een artistieke wijze vorm. Daarnaast hebben we ons aanbod van co-creatie ook als een onafhankelijke dienst, Art to Unbound, ontwikkeld, los van de praktijken die binnen het onderzoek worden georganiseerd.

Zie hieronder ons palet:

ONS PALET

Art Unbound Research

...richt zich op het verkennen van de wetenschappelijke en therapeutische mogelijkheden van kunst-gebaseerde methoden bij neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson. We onderzoeken de impact van creatieve expressie en artistieke interactie op de hersenfunctie, en hoe deze kunnen bijdragen aan verbeterde behandelopties en een hogere levenskwaliteit voor mensen met aandoeningen.

Unbound by Art

...presenteert de resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek en de werkingsmechanismen via kunst en creatieve producties. Deze pijler omvat het organiseren van tentoonstellingen, performances en andere artistieke werken die de wetenschap achter creatieve processen verduidelijken en een breed publiek bij onze studies betrekken. We maken wetenschap zichtbaar en toegankelijk!

Art to Unbound

...biedt coachingstrajecten en workshops aan voor individuen en teams die hun persoonlijke en professionele capaciteiten willen uitbreiden via kunst-gebaseerde methoden. Dit programma stimuleert de deelnemers om hun creatieve vaardigheden te ontdekken en te versterken, wat niet alleen leidt tot betere cognitieve flexibiliteit en creatieve vaardigheden, maar ook bijdraagt aan hun algemeen welzijn.

INNOVATOREN EN LEIDERS VAN ART UNBOUND

MARJOKE M.J. PLIJNAER

Artistiek Directeur
  • Multimedia kunstenares en ontwerpster
  • MA i.o. Dramatherapie
  • Continu wetenschappelijk betrokken in diverse onderzoeken
  • Nauwe samenwerking met een team wetenschappers, kunstenaars en therapeuten die voortdurend het programma ontwikkelen en onderzoeken.

BLANCA T.M. SPEE

Wetenschappelijk Directeur
  • Dr. in psychologie en neuro-esthetica
  • Wetenschapper in neurodegenerative hersenziekten met focus ziekte van Parkinson, kunst en creativiteit
  • MSc bedrijfskunde en volwasseneneducatie
  • Nauwe samenwerking met een teamwetenschappers, kunstenaars en therapeuten die voortdurend het programma ontwikkelen en onderzoeken.

contact

HEB JE VRAGEN OF WIL JE EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGS-GESPREK?

Vul hieronder ons contactformulier in en wij komen zo snel mogelijk bij u terug

Vind ons hier

Stijn Buysstraat 4C
6512 CN Nijmegen

E-mail

contact@artunbound.nl

Telefoon

+31 6 17756403